Weerbaarheid

Weerbaar zijn betekent opkomen voor jezelf, duidelijk zijn in het aangeven van grenzen, wat je wel en niet wilt. Dit binnen de grenzen van het respectvol en correct omgaan met de ander.
Je hebt het recht om aan te geven tot hoe ver een ander bij jou mag gaan. Dit kan verbaal, met woorden, maar ook door lichaamshouding, uitstraling en lichaamstaal. En soms kan het ook nodig zijn jezelf fysiek te verdedigen.

Zelfverdediging, zelfvertrouwen, op komen voor jezelf

Sterk en flexibel zijn: eigenschappen die nodig zijn om je weerbaar en vol zelfvertrouwen op te kunnen stellen.