Marietje Kessels Project

Marietje Kesselsproject (MKP)

Dit project is een preventieve training om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag. Het gaat hier bijvoorbeeld om pesten, ruzies, ongewenste intimiteiten en kindermishandeling op straat, thuis, op school en elders.

De training wordt gegeven in samenwerking met Stichting Vechterweerd (www.vechterweerd.nl). Het project richt zich op alle leerlingen in groep 7 of 8, iedereen neemt deel aan het project.

Wat leren de kinderen tijdens deze training?

Algemene vaardigheden die ze aangeleerd krijgen, zijn:

  • Leren herkennen en aanvoelen van verschillende soorten gevoelens.
  • Leren aanvoelen wanneer situaties “niet OK” zijn.
  • En dit gevoel serieus nemen en er naar te luisteren.
  • Met je lichaamshouding je grenzen aangeven.
  • Op een duidelijke en overtuigende manier NEE zeggen.
  • Eenvoudige en effectieve bevrijdings- en zelfverdedigingstechnieken.
  • Eigen kracht voelen en versterken.
  • Hulp zoeken en hulp vragen.

Seksespecifieke training

De training is seksespecifiek van opzet, dit betekent dat jongens en meisjes afzonderlijk van elkaar les krijgen, waarbij de jongens getraind worden door een mannelijke preventiewerker en de meisjes door een vrouwelijke preventiewerker. Dit biedt de kinderen de mogelijkheid zich positief te identificeren. Dit bevordert tevens de diepgang in de training. De ervaring leert dat meisjes zich vrijer voelen om oefeningen uit te proberen en gemakkelijker praten als er geen jongens bij zijn. Voor jongens geldt dat ze eerder open durven praten en minder stoer doen als er geen meisjes bij zijn. Dit sluit ook aan bij de leefwereld van deze doelgroep, vriendschappen zijn op deze leeftijd meestal seksegebonden.