Specifieke doelgroepen

Boxman Trainingen is in te huren voor bedrijven, instellingen en organisaties.

Hierbij valt te denken aan groepen die getraind willen worden met een speciaal doel: Naast zelfverdediging en weerbaarheid, kan dat zijn: leren omgaan met agressie en grensoverschreidend gedrag als pesten, treiteren en seksuele intimidatie/geweld.

Bijvoorbeeld: Leerkrachten basisonderwijs, met als doel hoe om te gaan met toenemende agressie van leerlingen en ouders. Pubers uit een dorpsgemeenschap die naar “de grote stad” op school gaan. Specifieke groep leerlingen die op een school moeite hebben zich weerbaar op te stellen. Meiden die door jongerenwerk geselecteerd zijn omdat ze grensoverschreidend gedrag vertonen.
Vanuit scholen, instellingen en bedrijven kan een verzoek gedaan worden voor een aangepaste training met een speciaal doel. De training zal aangepast worden aan de specifieke doelgroep.
Hierover kan altijd vrijblijvend contact opgenomen worden.