Archief ‘Trainingen’

Artikel Swollenaer start nieuwe cursus

Maandag 26 augustus jl. heeft er een artikel gestaan in de Swollenaer over de nieuw te starten cursus zelfverdediging-weerbaarheid. Wilt u dit nog een nalezen, klik dan op onderstaande link, dan blz 25: http://www.deswollenaer.nl/scripts/edoris/edoris.dll?tem=DZ_MEDIA_VIEW&doc_id=302&dept_id=9998

Boxman Trainingen ism de Stuw Hardenberg

In het jaarverslag van De Stuw te Hardenberg wordt gerefereerd aan de trainingen gegeven door Boxman Trainingen: “Weerbaarheidstraining vergroot weerbaarheid jongere” http://www.destuw.nl/documents/StuwJaarverslag2012.pdf  

Cursus meiden Dedemsvaart positief afgerond: “heb nu meer lef en durf, voel me zekerder”

Dat zijn een paar opmerkingen van de meiden dieĀ  eind januari 2013 een basiscursus zelfverdediging-weerbaarheid afgerond hebben op het voortgezet onderwijs de Zeven Linden en het Vechtdalcollege in Dedemsvaart. Twee groepen meiden hebben enthousiastĀ deelgenomen aan de basiscursus. We hebben aandacht besteed aan fysieke zelfverdediging, maar ook aan onderwerpen als bv hoe omgaan met pesten. Mooi […]